از شما دعوت می نمائیم : باحضور گرم و انرژی بخش خود در کانال انتشارات موجک، علاوه بر خواندن مطالب جدید و بروزرسانی شده، به نشر آن ها کمک بفرمائید تا گامی مثبت درجهت افزایش فرهنگ بالای ایرانی و همیاری هم دیگر در مطالعه و نشر محتواهای مفید و صحیح برداریم.

mojak1 @