ساخت مکعب نواری

مطابق شکل، طول کوتاهترین نوار به عرض یک واحد، برای ساختن یک مکعب، برابر ۷ واحد می‌باشد. آیا می‌توانید این نوار را به یک مکعب تبدیل کنید [۴]؟  

 

ساخت مکعب نواری

شکل معمّای وزن حیوانات


وزن حیوانات

مطابق شکل، یک سگ، یک گربه و یک خرگوش داریم. یک ترازو هم در اختیار داریم و می‌خواهیم آنها را وزن کنیم اما به روش ترکیبی! یعنی حیوانات را دو به دو بر روی ترازو قرار می‌دهیم و وزن آنها را اندازه می‌گیریم. سگ و خرگوش با هم ۲۰ ، گربه و خرگوش با هم ۱۰ و گربه و سگ با هم ۲۴ کیلوگرم هستند. آیا می‌توانید بگویید این سه حیوان، روی هم چند کیلو وزن دارند؟

 

مستطیل‌های رنگی

چگونه مي‌توانيد پنج مستطيل رنگي كنار هر يك از مربع‌ها را به گونه‌اي كه همپوشاني نداشته باشند در داخل مربع‌ها قرار دهيد.

 

شکل معمّای مستطیل‌های رنگی

 

 

ابعاد جدول

در يك جدول مربعي شكل اعداد ۱ تا N به ترتيب صعودي در رديف‌هاي افقي در كنار هم قرار گرفته‌اند. اگر اين شكل بخشي از جدول باشد، ابعاد جدول را چگونه محاسبه مي‌كنيد؟

 

شکل معمّای ابعاد جدول

 

معمّای خانه

با استفاده از كدام‌يك از اين شكل‌ها مي‌توانيد خانه‌اي شبيه به آنچه در وسط مي‌بينيد را بسازيد؟ (فقط از محل خط چين‌ها مي‌توانيد آنها را تا بزنيد).

 

شکل‌های معمّای خانه

عدد مجهول

در کمترین زمان ممکن مشخص نمایید چه عددی باید به جای علامت سوأل قرار گیرد.

معمای عدد مجهول

 

 

 

جهت دستیابی و اطلاع از پاسخ معماها و بازی فکری های فوق و همچنین چندین و چند بازی فکری و معمای دیگر به کتاب زیر مراجعه فرمائید:

معماهای ریاضی و خلاقیت