• آموزش نرم افزار SPSS (اس پی اس اس، بارویکردپایان نامه ومقاله نویسی)۵۰٫۰۰۰ تومان

   

  * ۷ ساعت فیلم آموزشی

  * جزوه تصویری پرینت شده(درصورت ارسال پستی)

  * ۱۲۷ صفحه فایل پاورپوینت آموزشی

  * داده های واقعی

  * فایل نرم افزار + راهنمای نصب

فقط ۵۰۰۰۰ تومان

 • آموزش نرم افزار LISREL (لیزرل با رویکرد پایان نامه و مقاله نویسی)   

  * ۳ ساعت فیلم آموزشی

  * ۵۳ صفحه فایل پاورپوینت آموزشی

  * ۶۵ جزوه آموزشی پرینت شده(چاپی)

  * داده های واقعی

  * نرم افزار lisrel + راهنمای نصب

فقط پنجاه هزارتومان (  ۵۰۰۰۰ تومان )

 

آموزش نرم افزار SMART PLS  (اسمارت پی ال اس، با رویکرد پایان نامه و مقاله نویسی)  

 • * ۲ ساعت فیلم آموزشی

  * ۳۲ صفحه فایل پاورپوینت آموزشی

  * ۶۵ صفحه جزوه آموزشی

  * داده های واقعی

  * نرم افزار smart pls+ راهنمای نصب

فقط پنجاه هزارتومان (  ۵۰۰۰۰ تومان )